TORN


Performance w ramach rezydencji artystycznej w Iranie, we współpracy z Farzad Azimbeik

Isfahan, galeria SCC

kurator: Alireza Labeshka

 

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

11a

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

26a

27

28

2930