ZAPOMINANIE


farba ftalowa, farba alkidowa na czarnym płotnie 27+32x20cm. 2014

ZAPOMINANIE_27+32x20