CODZIENNOŚĆ W KORONIE


Performance CODZIENNOŚĆ W KORONIE online wykonany w czasie pandemii i izolacji w Pracowni Malarskiej Izabeli Chamczyk w Warszawie, we współpracy z Galerią Entropia we Wrocławiu w ramach #entropiawodmu
marzec 2020