DO TWARZY MI W NIEBIESKIM.


performance w Galerii Entropia we Wrocławiu, 2011
fot: M.Jodko, A.Rerak, K.Baranowski

01

02

03

04

05

06

07

08

09