NAZWIJ TO JAK CHCESZ. Zawsze chciałam to zrobić


performance w Galerii Entropia we Wrocławiu, 2010
kamera: M.Jodko, fot: A.Rerak, A.Janicki

01 02 03 04 05 06 07 09 10