WYMIANA


Instalacja efemeryczna.
Lodowy krzyż autorstwa Tomasz Domańskiego otrzymałam w ramach “wymiany darów”- akcji odbywającej się w Muzeum Nowoczesnym we Wrocławiu, w zmian podarowałam artyście mój jeden dzień.

Następnie wystawiłam Krzyż na słońce na dachu Muzeum.

03.09.2011 r.

01w

02w

03w

04w

05w